سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
درب کنسرو بازکن برقی


فرهنگی ،مذهبی

بعثت

 

 رسول اکرم (ص)

 

مبارک بادنوشته شده در جمعه 94 اردیبهشت 25ساعت ساعت 5:28 عصر توسط مشتعلی| نظر بدهید

عید نجـات عـالم خلقـت مبارک است

آوای وحـی و لیلـ? بعثـت مبارک است

عیـد نـزول سـور? اقـرأ بـه عقـل کل

جشن کمال و علم و فضلیت مبارک است

ریحانه‌های زنده نهان گشته زیر خاک

عیـد حیات، عیـد ولادت مبارک است

 عیـد نـزول وحـی الهی به احمد است

   جان در طبق نهید که عید محمّد است

 آوای وحی می‌رسد از شش جهت به گوش

بر قلب‌های مرده دمد روح از این سروش

از سنگ‌هــای غـار حـرا آیـد ایـن نـدا:

فریاد بی‌صدای خـدا تا بـه کی خموش؟

اقرأ! بخوان! بخوان! که خدا گویدت بخوان

اقرأ! و ربک ای همـه سر تا قدم خروش

 اقرأ! بخوان! که قلب بشر بی‌قرار توست

   فصـل خـزان گذشت؛ طلوع بهار توست

 اقرأ! بخوان! که نور نبوت دمیده است

اضرب گذشت؛ نوبت اقرأ رسیده است

اقرأ! بخـوان! بخوان! که خداوندگار تو

بهر نجات خلق، تـو را برگزیـده است

اقرأ! بخوان! که پیش‌تر از خلقت وجود

ذات خـدا پیامبــرت آفریــده اسـت

 اقرأ! بخوان! که از همگان دلبری کنی

 مــا کبریـایـی و تـو پیــام‌آوری کنی

بنگر به کعبه ذکر بتـان یامحمّد است

فریاد بی‌صـدای جهـان یامحمّد است

خورشید و ماه و قطره و دریا و کوه و دشت

با هم ندایشـان همگان یامحمّد است

آوای اولیـای خــدا تـا خـدا خـداست

هر لحظه با هزار زبان یامحمّـد است

 در پهن ‌دشت ملک خـدا انقلاب کن

   با دست ما تو بتکده‌ها را خراب کن

 ای کل وحی، در نفـس جان‌فـزای تو

دیگر بـه تخته‌سنگ حرا نیست جـای تو

ما کرده‌ایم اراده که تا حشر، سرکشان

سـر آورند یکسـره بر خـاک پـای تو

ما کرده‌ایم اراده کـه بـر قلـ? کمـال

باشـد در اهتــزاز، همیشـه لـوای تو

 ای بت‌شکن که هست سر بت شکستنت

   دسـت علـی بـود تبـر بـت شکـستنت

 تو پیش‌تر ز خلق و پس از خلق، رهبری

هـم اولیـن رسـول هم آخـر پیمبری

پیغمبری به نام تو گردید ختم و بس

با آن کــه از تمـام پیـام‌آوران سری

از آدم و خلیل و کلیم و مسیح و نوح

ای برتـرین سفیـر الهـی تـو برترینوشته شده در جمعه 94 اردیبهشت 25ساعت ساعت 5:28 عصر توسط مشتعلی| نظر بدهید

 تا روز حشـر، زنـد? جاوید، دین توست

 قرآن کتاب توست، علی جانشین توست

 یاری که هست بـر تو برادر فقط علی‌ست

پیروز بـدر و خنـدق و خیبر فقط علی‌ست

شهـر بــزرگ علـم الـهـی فقــط تویـی

این شهـر را دری‌ست که این در فقط علی‌ست

شمشیـرِ حـق و شیـر خروشـان توست او

اعلام کن به خلق که حیدر فقط علی‌ست

 تو جان جان عالمی و جان تو علی‌ست

   مـا حافظ توایم و نگهبان تو علی‌ست

 امـروز، اوج قلـ? هستـی سریـر توست

خورشید بر فراز فلک سر به زیر توست

تـا دیـن زنـد? تـو نمیــرد نوشتـه‌ایم

غـار حـرا مقدمـه‌ای بـر غدیر توست

تـو شهریـار عالـم امکـان محمّــدی

حکم صریح ماست که حیدر وزیر توست

 این نکته در صحیفه وحی تو خواندنی‌ست

   بعثت اگـر غدیـر نباشـد نمانــدنی‌ست

 برخیـز تــا ابـوذر و سلمـان بپروری

مقــداد در تجلــی قــرآن بپـروری

در روزگار تیرگی و جهل و خودسری

اسـلام آوری و مسلمــان بپــروری

برخیز تا به خُلق خوش و ذوالفقار عدل

در سینه‌هـا محبت و ایمـان بپروری

 فرق صنم بکوب و سخن از صمد بگو

 سنگت اگـر زننـد سپـر شـو احد بگو

 باید رها خلایق از این خودسری شوند

رو سوی حق کنند و ز باطل بری شوند

باید کلاف جان همه گیرند روی دست

بازار یوسفـی چـو تـو را مشتری شوند

تا مکتب تـو زنـده بمـاند چـو نـام تو

بایـد تمـام امـت تـو حیـدری شـوند

 آغاز کار تو همه نور و هدایت است

 اما کمال مکتب تو در ولایت است

 تو آفتاب و نور جهان‌گسترت علی‌ست

تو خود پیمبری و پیـام‌آورت علی‌ست

حتـی اگـر تمـام جهان دشمنت شوند

ما یاور توایم و همه لشکرت علی‌ست

با آن که هست بر سر دستت کتاب وحی

قـرآن ناشنـاخت? دیگـرت علــی‌ست

 هرجا دلت گرفت سخن با علی بگو

 حتی به جنگ بدر و احد یاعلی بگو

 ای روی حق جمال منیر تو یاعلی

ای قلـ? کمــال سریــر تو یاعلی

تنهـا نه در صحابـه کـه در جمـع انبیا

هرگز کسی نبوده نظیر تو یـاعلی

مـا از طریـق تـو بـه محمّد رسیده‌ایم

غار حرای ماست غدیر تو یـاعلی

روز نخست تـا کـه ولـی آفریده شد

 "میثم" هم از برای علی آفریده شدنوشته شده در جمعه 94 اردیبهشت 25ساعت ساعت 5:27 عصر توسط مشتعلی| نظر بدهید

سکسکه :

برای درمان سکسکه

عسل 1 قاشق مربا خوری +

 1 قاشق غذا خوری آبلیمو+

1 قاشق غذا خوری عرق نعنا

نوش جان نمایید.نوشته شده در پنج شنبه 94 اردیبهشت 17ساعت ساعت 11:39 صبح توسط مشتعلی| نظر بدهید

خجسته میلاد

 

جواد الائمه

 

 مبارکبادنوشته شده در چهارشنبه 94 اردیبهشت 9ساعت ساعت 6:22 عصر توسط مشتعلی| نظر بدهید

12 فروردین

 روز جمهوری اسلامی

 بر امت شهید پرور

 مبارکبادنوشته شده در سه شنبه 94 فروردین 11ساعت ساعت 6:26 عصر توسط مشتعلی| نظر

 

 

 

مکارم اخلاق :

سراسرزندگانی صدیقه طاهره (س)،مملوازمکارم اخلاق و

رفتارهای نمونه وانسانی است. که به یکی ازآنهااشاره میکنیم : 

امام حسن مجتبی درضمن بیانی،عبادت فاطمه (س)،توجه او

به مردم ومقدم داشتن آنان برخویشتن،درعالیترین ساعات

رازونیازباپروردگاررااینگونه توصیف مینمایند: "مادرم فاطمه

رادیدم که درشب جمعهای درمحراب عبادت خویش ایستاده بود

  وتاصبح گاهان،پیوسته به رکوع وسجودمیپرداخت. وشنیدم

که برمردان وزنان مؤمن دعامیکرد،آنان رانام میبردوبسیار

برایشان دعامینمودامابرای خویشتن هیچ دعایی نکرد. پس به

 اوگفتم: ای مادر،چرابرای خویش همانگونه که برای غیر،دعا

مینمودی،دعانکردی؟فاطمه (س) گفت: پسرم ! اول همسایه

وسپس خانه."

مقام حضرت زهرا (علیهاالسلاموجایگاه علمی ایشان :

فاطمه زهرا (س)درنزدشیعیان اگرچه امام نیست،امامقام ومنزلت

 اودرنزدخداوندودربین مسلمانان به خصوص شیعیان،نه تنهاکمتر

 ازسایرائمه نیست،بلکه آنحضرت همتای امیرالمؤمنین ودارای

منزلتی عظیمترازسایرائمه طاهرین (علیهمالسلام) میباشد.

مراجعه زنان ویاحتی مردان مدینه درمسائل دینی واعتقادی به

آن بزرگوارمیباشدکه درفرازهای گوناگون تاریخ نقل شدهاست.

 همچنین استدلالهای عمیق فقهی فاطمه (س) درجریان فدک،

به روشنی براحاطه فاطمه (س) برسراسرقرآن کریم و

شرایع اسلامی دلالت مینماید.

فاطمه (س) پسازپیامبر :

باوفات پیامبر اکرم (ص)،فاطمه(س) غرق درسوگ وماتم شد.

 ازیک طرف نه تنهاپدراوبلکه آخرین فرستاده خداوندوممتازترین

 مخلوق او،ازمیان بندگان به سوی خداوند،بارسفربسته بود.

هم اوکه دروجودخویش برترین مکارم اخلاقی راجمع نموده و

باوصف صاحب خلق عظیم،توسط خداوندستوده شده بود.

 نوشته شده در شنبه 93 اسفند 16ساعت ساعت 12:18 عصر توسط مشتعلی| نظر بدهید

 

 

بیماری فاطمه (س)وعیادتازاو :

سرانجام فاطمه براثرشدت ضربات ولطماتی که به اوبراثر

هجوم به خانهاش ووقایع پس ازآن واردگشته بود،بیمارگشت

 ودربستربیماری افتاد . گاه به زحمت ازبستربرمیخاست

وکارهای خانه راانجام میدادوگاه به سختی وباهمراهی

 اطفال کوچکش،خودراکنارتربت پیامبر (ص)میرساندویا

کنارمزارحمزه عموی پیامبر (ص) ودیگرشهدای احدحاضر

میگشت وغم واندوه خودرابازگومینمود.

درچنین روزهایی بودکه ابابکروعمربه عیادت حضرت آمدند.

 هرچنددرابتدافاطمه (س) ازآنان رویگردان بودوبه آنان اذن

عیادت نمیداد،اماسرانجام آنان بربسترفاطمه (س) حاضرگشتند.

 فاطمه (س) دراین هنگام،این کلام پیامبراکرم (ص) راکه فرموده بود:

 "هرکس فاطمه رابه غصب درآوردمن راآزرده وهرکه اوراراضی

نمایدمراراضی نموده"،به آنان یادآوری نمود. ابابکروعمرنیزصدق

 این کلام وانتساب آن به پیامبر (ص) راتأییدنمودند. سرانجام

فاطمه (س)،خداوملائکه راشاهدگرفت فرمود: "شمامن را

به غضب آوردیدوهرگزمن راراضی ننمودید؛درنزدپیامبر،

شکایت شمادونفرراخواهم نمود."

 نوشته شده در شنبه 93 اسفند 16ساعت ساعت 12:17 عصر توسط مشتعلی| نظر بدهید

 

وصیت : 

درایام بیماری،فاطمه (س) روزی امام علی (ع) رافراخواند

     وآنحضرت راوصی خویش قراردادوبه آن حضرت وصیت نمود

     که پس ازوفاتش،فاطمه (س) راشبانه غسل دهدوشبانه کفن نماید

     وشبانه دفن کندواحدی ازکسانی که درحق اوستم رواداشتهاند،

     درمراسم تدفین ونمازخواندن برجنازه اوحاضرنباشند.

 

 

شهادت : 

 سرانجام روزسوم جمادی الثانی سال یازدهم هجری فرارسید.

   فاطمه (س) آب طلب نموده وبوسیله آن بدن مطهرخویش را

شستشودادوغسل نمود. سپس جامهای نوپوشیدودربستر

 خوابیدوپارچهای سفیدبه روی خودکشید؛چیزی نگذشت که

دخت پیامبر،براثرحوادث ناشی ازهجوم به خانه ایشان،دنیارا

ترک نموده وبه شهادت رسید؛درحالی که ازعمرمبارکش بنابر

مشهور، 18 سال بیشترنمیگذشت وبنابرمشهورتنها 95 روز

پس ازرسول خدادراین دنیازندگی نمود.نوشته شده در شنبه 93 اسفند 16ساعت ساعت 12:7 عصر توسط مشتعلی| نظر بدهید

میوه‌ای برای افزایش قوای جنسی و جسمی

یک متخصص طب سنتی گفت: انجیر قوای جنسی و جسمی را افزایش می‌دهد.

همچنین، بچه‌هایی که هنگام دویدن و بازی کردن دچار درد ناحیه زیر دنده چپ می‌شوند،

می‌توانند برای تسکین درد از انجیر با سرکه بهره بگیرند.

یک متخصص طب سنتی گفت: انجیر قوای جنسی و جسمی

را افزایش می‌دهد. همچنین، بچه‌هایی که هنگام دویدن و بازی کردن

دچار درد ناحیه زیر دنده چپ می‌شوند، می‌توانند برای تسکین درد

از انجیر با سرکه بهره بگیرند.
به گزارش تسنیم، با طبیعت گرم و تر، موافق حال سردمزاج ها و

 سوداوی مزاج ها است. خداوند به انجیر قسم یاد کرده است

چرا که انجیر هم غذاست و هم دوا! شاید انسان ها با توجه ب

ه انجیر و خواص انجیر که یک آیه و نشانه الهی است، توجه کنند،

 اسباب توسعه و رشد معنوی خود را فراهم آورده اند.
1.خوردن انجیر حرارت کبد و قلب را تسکین می دهد.
2.انجیر ارزش غذایی زیادی دارد و طبع را لینت داده، مسهل ملایم است.
3.انجیر دارای طبع گرم و تر است.
4.انجیر قوای جنسی و جسمی را افزایش می دهد.
5.افرادی که می خواهند چاق شوند حتما صبح ناشتا انجیر مصرف کنند.
6.اگر انجیر در گلاب خیس خورده شود و بین وعده های غذایی

مصرف شود برای رفع یبوست در افراد سرد مزاج موثر است.
7.خیسانده انجیر در سرکه و مصرف آن درد ناحیه طحال را آرام می کند.
8.بچه هایی که هنگام دویدن و بازی کردن دچار درد ناحیه زیر دنده چپ

 می شوند، می توانند برای تسکین درد از انجیر با سرکه بهره گیرند.
9.محسن ناصری متخصص طب سنتی در کتاب حفظ سلامتی از

دیدگاه طب سنتی آورده است: توصیه مهم به کودکان این است

 که از خوردن چیپس، کاکائو، سوسیس و کالباس به مقدار زیاد

خودداری کنند تا لکه های تیره زیر چشم و پوست آنان برطرف شود.نوشته شده در یکشنبه 93 اسفند 10ساعت ساعت 5:7 عصر توسط مشتعلی| نظر

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin